Bel ons: 0468232018
Maakt u een afspraak bij Baby Spa Wellness & Yoga, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
1. Definitie
 Baby Spa Wellness & Yoga is een wellness enkel voor baby’s. Dit houdt in hydrotherapie voor baby’s waarbij er voor elke baby nieuw water aangewend wordt. De sessie wordt aangevuld met Yoga indien gewenst.
2. Inspanningsverbintenis
De verstrekker gaat een inspanningsverbintenis aan. Dat wil zeggen dat zij/hij de werkzaamheden naar best vermogen uit zal voeren.
3. Annulatiebeleid
De opdrachtgever zal zich verbinden door de afspraak die hij/zij via telefoon, internet of mail maakt. Er is mogelijkheid tot kosteloze annulatie mits deze minimaal 36 uur voor de effectieve afspraak gebeurt. U ontvangt dan een tegoedbon. Bij late annulaties ( minder dan 36 uur op voorhand ) worden er geen terugbetalingen gedaan. Late annulaties zorgen er voor dat anderen deze plek niet meer kunnen innemen. Indien u niet komt opdagen op uw afspraak, wordt het volledige bedrag doorgerekend voor de geplande prestatie.
4. Indien een behoorlijke uitvoering niet mogelijk is
Als uw baby huilt tijdens de Baby Spa sessie, hebben wij een aparte ruimte voorzien waar u uw baby tot rust kan brengen. Wij voorzien ook flesverwarmers en borstvoeding ruimtes. mocht uw baby hongerig zijn. De Baby Spa is toegankelijk voor baby’s van 0 tot 6 maanden.
5. Honorarium
De opdrachtgever is aan Baby Spa Wellness & Yoga een honorarium schuldig. Deze prijzen worden niet meer gewijzigd na het vastleggen van de afspraak. Daarvoor behoudt de verstrekker het recht te allen tijde de prijzen aan te passen.
6. Tijdsduur en klachten
Indien één van de opdrachtgever(S) te laat komt op de afspraak, betekent dit dat de baby spa sessie een kortere duur zal hebben, tenzij anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever(s) zal wel het overeengekomen honorarium volledig betalen.
7. Aansprakelijkheid
Baby Spa Wellness & Yoga is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen ten alle tijden vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door hun ouder(s) of voogd.
8. Gegevensverwerking
De gegevens van elke opdrachtgever zullen genoteerd worden in een bestand maar enkel gebruikt voor eigen bedrijfsvoering en niet aan derden doorgegeven of verkocht worden.
Hartelijk dank alvast!