Bel ons: 0468232018
Maakt u een afspraak bij Baby Spa Wellness & Yoga, & De Babyfotograaf bij Baby Spa dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Fotografie

 1. Foto’s en video’s gemaakt door De Babyfotograaf bij Baby Spa kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook, folders, reclame doeleinde en rest sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Voor portretsessies is dit 50€ voor afzegging de avond voordien, 100€ voor afzegging de dag van de sessie zelf. Voor Body en Soul sessies rekenen we bovenop het voorschot 150€ de dag voordien, 175€ de dag van de sessie zelf. Deze kosten worden gebruikt voor de kosten van de visagie en locatie te dekken.
 3. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. De foto’s worden pas bewerkt en de gallerij met foto’s wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.
 6. Een fotosessie van De Babyfotograaf bij Baby Spa wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Een deel van de portretsessies en gezinssessies (40€) wordt apart gefactureerd als licentie voor gebruiksrecht (dit heeft geen invloed op de totaalprijs zoals aangegeven op de site). De foto’s blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 7. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 8. De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 9. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.
 10. In de prijs is een gallerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De onbeschermde foto’s in hoge resolutie kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.
 11. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 12. Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via webshop. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 13. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door De Babyfotograaf bij Baby Spa kan enkel via ons gedrukt worden.

Baby Spa

1. Definitie
 Baby Spa Wellness & Yoga is een wellness enkel voor baby’s. Dit houdt in hydrotherapie voor baby’s waarbij er voor elke baby nieuw water aangewend wordt. De sessie wordt aangevuld met Yoga indien gewenst.
2. Inspanningsverbintenis
De verstrekker gaat een inspanningsverbintenis aan. Dat wil zeggen dat zij/hij de werkzaamheden naar best vermogen uit zal voeren.
3. Annulatiebeleid
De opdrachtgever zal zich verbinden door de afspraak die hij/zij via telefoon, internet of mail maakt. Er is mogelijkheid tot kosteloze annulatie mits deze minimaal 36 uur voor de effectieve afspraak gebeurt. U ontvangt dan een tegoedbon. Bij late annulaties ( minder dan 36 uur op voorhand ) worden er geen terugbetalingen gedaan. Late annulaties zorgen er voor dat anderen deze plek niet meer kunnen innemen. Indien u niet komt opdagen op uw afspraak, wordt het volledige bedrag doorgerekend voor de geplande prestatie.
4. Indien een behoorlijke uitvoering niet mogelijk is
Als uw baby huilt tijdens de Baby Spa sessie, hebben wij een aparte ruimte voorzien waar u uw baby tot rust kan brengen. Wij voorzien ook flesverwarmers en borstvoeding ruimtes. mocht uw baby hongerig zijn. De Baby Spa is toegankelijk voor baby’s van 0 tot 6 maanden.
5. Honorarium
De opdrachtgever is aan Baby Spa Wellness & Yoga een honorarium schuldig. Deze prijzen worden niet meer gewijzigd na het vastleggen van de afspraak. Daarvoor behoudt de verstrekker het recht te allen tijde de prijzen aan te passen.
6. Tijdsduur en klachten
Indien één van de opdrachtgever(S) te laat komt op de afspraak, betekent dit dat de baby spa sessie een kortere duur zal hebben, tenzij anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever(s) zal wel het overeengekomen honorarium volledig betalen.
7. Aansprakelijkheid
Baby Spa Wellness & Yoga is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen ten alle tijden vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door hun ouder(s) of voogd.
8. Gegevensverwerking
De gegevens van elke opdrachtgever zullen genoteerd worden in een bestand maar enkel gebruikt voor eigen bedrijfsvoering en niet aan derden doorgegeven of verkocht worden.